إ.حاسي الدلاعة

و.المغير

م.البيضاء

و.مقر

أ.الوادي

إالنخلة

إ.ورقلة

أ.ورقلة

ن.إيليزي

و.عين ماضي

م.موفلون

أ.سيدي مهدي

 

Les membres du bureau de la LRF Ouargla

Président

Ali BAAMEUR

 

_________________________________________________________________________________________________________


Vice-président

Mohamed Abdelhalim CHERA

 

_________________________________________________________________________________________________________


Secrétaire général

Saci AISSAOUI

 

_________________________________________________________________________________________________________


Directeur Téchnique de Zone

Dr. Abdelkader BERGOUG

 

_________________________________________________________________________________________________________


Membre

Youcef AZZOUZ

 

_________________________________________________________________________________________________________


Membre
Hocine BENKHETTOU
 
_________________________________________________________________________________________________________


Membre
Fakhreddine GHANEM
 
_________________________________________________________________________________________________________


Membre
Djelloul KAHLOUL
 
_________________________________________________________________________________________________________


Membre
Mohamed LOUZI
 
_________________________________________________________________________________________________________


Membre

Mouaradj BERRAHAL

 

_________________________________________________________________________________________________________


Membre

Mohamed BOUGHABA

 

_________________________________________________________________________________________________________


Membre

Skander ACHI

 

_________________________________________________________________________________________________________


Directeur Téchnique Régionale d'Arbitrage

Mounir TOUIL

 

_________________________________________________________________________________________________________

   

Président de la Commission Régionale Médicale

Youcef LAIOURATE

_________________________________________________________________________________________________________

 

    جميع الحقوق محفوظة © 2010 - 2020 الرابطة الجهوية لكرة القدم - ورقلة.